Toggle Nav
Search
My Cart
Close
  • Menu

Delivery

  • บริษัทฯ ทำการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ทุกช่วงเช้าของวันจันทร์ - วันศุกร์(ยกเว้นวันหยุดราชการ)
  • ยืนยันวันที่จัดส่งสินค้ากลับทางระบบคำสั่งซื้อ หรือทางอีเมล์ให้ท่านทราบก่อนทุกครั้ง หากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งการชำระเงินก่อนเวลา 12.00 น. สินค้าจะถูกส่งในช่วงเช้าของวันถัดไป
  • หากเกินจากเวลาที่กำหนด ทางบริษัท ฯ ขออณุญาติจัดส่งสินค้าให้ท่านในช่วงเช้าของอีกวันถัดไปแทน ทางเราแนะนำให้ท่านแจ้งการชำระเงินที่หน้า "แจ้งการชำระเงิน" เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

**ยกเว้น! ลูกค้าที่แจ้งโอนหลัง 12.00 น. ของวันศุกร์สินค้าจะถูกจัดส่งในช่วงเช้าวันจันทร์เป็นต้นไป (ส่งสินค้าทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ)
**กรุณากรอก ชื่อ-ที่อยู่ ในการส่งสินค้าให้ถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนหากลูกค้ากรอกชื่อ-ที่อยู่ผิด ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ที่อยู่ในการจัดส่งควรจะมีผู้ที่สามารถรับพัสดุได้หากพัสดุถูกตีกลับมาที่บริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งใหม่ด้วยตนเอง และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์จัดส่งสินค้าให้ใหม่เมื่อได้รับพัสดุเดิมกลับมาแล้วเท่านั้น**

  • เมื่อส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วจะแจ้งรหัสตรวจสอบพัสดุกลับอีกครั้ง ท่านสามารถเลือกการบริการจัดส่งได้จากหน้าเวปในหน้า Check Out ทางเราแนะนำให้ท่านเลือก (พัสดุลงทะเบียนหรือแบบด่วน EMS) ซึ่งจะมีรหัสตรวจสอบพัสดุสินค้าหรือ Tracking Number ให้ไว้ตรวจสอบในระหว่างจัดส่ง เพื่อติดตามสถาณะการส่งและเพื่อป้องกันการสูญหายของพัสดุ โดยสามารถตรวจสอบได้ที่หน้า "ติดตามคำสั่งซื้อ"
  • สินค้าของท่านจะถูกบรรจุในกล่องพัสดุของทางบริษัทฯ และมีการหีบห่ออย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการเสียหายหรือชำรุดของสินค้า แต่อย่างไรก็ตาม บางพัสดุอาจเกิดการชำรุดหรือเสียหายของสินค้าได้ เนื่องจากการขนส่ง กรุณาติดต่อบริษัทเพื่อแจ้งปัญหาทันทีที่ท่านได้รับสินค้าที่ชำรุด ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

 
วิธีการส่งสินค้า / รับสินค้า

ขนส่ง Kerry: ส่งในประเทศ 1-3 วัน
รับสินค้าเอง: กรุณามารับที่บริษัท (ดูแผนที่)
ส่งสินค้าฟรี: เมื่อซื้อสินค้าครบ 3,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2020

สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 10 กิโลกรัมขึ้นไป  กรุณากรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อเช็คราคาค่าจัดส่งอีกที

มีปัญหาเกี่ยวกับสินค้า

• หลังจากลูกค้าแจ้งโอนค่าสินค้าเข้ามาเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆ
• ถ้าทางเราได้จัดส่งสินค้าที่ผิดไปให้ท่านหรือจัดส่งสินค้าไม่ครบ (ดูจากใบกำกับสินค้า) กรุณาแจ้งชื่อและเลขที่สั่งซื้อเพื่อติดต่อเปลี่ยน/คืนสินค้า และส่งสินค้านั้นคืนในสภาพเดิมปิดผนึก ภายใน 7 วันหลังจากได้รับของ ทางเราจะจัดการส่งสินค้าใหม่ให้ท่านฟรี !
• ได้รับสินค้าชำรุดหรือเสียหายระหว่างจัดส่ง! หากท่านได้รับพัสดุแต่พบว่าสิ่งของในนั้นเกิดชำรุดหรือเสียหาย กรุณาแจ้งมาทางเราทันทีโดยอีเมล์มาที่ info@iamingredient.com  โปรดถ่ายรูปและเก็บพัสดุที่เสียหายไว้ในสภาพเดิม เพื่อทำการฟ้องร้องค่าเสียหายกับผู้จัดส่งพัสดุต่อไป