Toggle Nav
Search
My Cart
Close
  • Menu

กรณีสินค้ามีปัญหา

 

  • หลังจากลูกค้าแจ้งโอนค่าสินค้าเข้ามาเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆ
  • ถ้าทางบริษัทฯ ได้จัดส่งสินค้าที่ผิดไปให้ท่านหรือจัดส่งสินค้าไม่ครบ (ดูจากใบกำกับสินค้า) กรุณาแจ้งชื่อและเลขที่สั่งซื้อเพื่อติดต่อเปลี่ยน/คืนสินค้า และส่งสินค้านั้นคืนในสภาพเดิมปิดผนึก ภายใน 7 วันหลังจากได้รับของ ทางเราจะจัดการส่งสินค้าใหม่ให้ท่านฟรี !
  • หากท่านได้รับพัสดุแต่พบว่าสิ่งของในนั้นเกิดชำรุดหรือเสียหาย กรุณาแจ้งมาทางเราทันทีโดย
    โทรมาที่เบอร์ 093-131-1340 หรือ อีเมล์มาที่ iam@iamingredient.com
    โปรดถ่ายรูปและเก็บพัสดุที่เสียหายไว้ในสภาพเดิม